TÚI NILON PE

TÚI ZIPPER

MÀNG PE

thông tin liên hệ
MR. MINH
Kinh Doanh - 0933 063 690

Ms Thanh
Kinh Doanh - 0979 646 786

TÚI NILON PE

Túi PE xếp cạnh
Túi PE xếp cạnh
Túi PE màu
Túi PE màu
TUI PE TRONG
TUI PE TRONG
TÚI ĐEN
TÚI ĐEN
Tui In
Tui In
Tui In
Tui In
Tui In
Tui In
TUI TRONG
TUI TRONG

Túi Zipper

Tui Zipper Mau
Tui Zipper Mau
Tui Zipper In An
Tui Zipper In An
Tui Zipper In An 1
Tui Zipper In An 1
Tui Zipper Trong 2
Tui Zipper Trong 2
Tui Zipper In An
Tui Zipper In An
11048
11048
11048
11048
11474
11474

MÀNG PE

Màng pe 2 lớp
Màng pe 2 lớp
cuộn màng cuốn pallet
cuộn màng cuốn pallet
cuộn màng cuốn pallet
cuộn màng cuốn pallet
Cuon Pe
Cuon Pe
Cuon Pe
Cuon Pe
Cuộn Pe 2 lớp
Cuộn Pe 2 lớp
Cuộn Pe 2 lớp
Cuộn Pe 2 lớp